Trang chủ

Bạch Dương

21/3 – 19/4

Kim Ngưu

20/4 – 20/5

Song Tử

21/5 – 20/6

Cự Giải

21/6 – 22/7

Sư Tử

23/7 – 22/8

Xử Nữ

23/8 – 22/9

Thiên Bình

23/9 – 22/10

Bọ Cạp

23/10 – 21/11

Nhân Mã

22/11 – 21/12

Ma Kết

22/12 – 19/1

Bảo Bình

20/1 – 18/2

Song Ngư

19/2 – 20/3

Bài viết mới

Tình yêu và mối quan hệ