Dự báo
Hàng ngày của Thiên Yết

23/10 - 22/11

Thứ: sáu / Ngày 09/08/2019

Scorpio

23/10 - 22/11

TÍnh cách đặc trưng:
+ Đam mê
+ Tháo vát
+ Tập trung
+ Tự mãn
+ Thích điều khiển người khác
+ Hay nghi ngờ

Sức khỏe 40%
Tình yêu 50%
Kinh doanh 50%

Ngày 09/08/2019

Một ngày tốt cho giao tiếp. Bạn sẽ nhận được rất nhiều thông tin hữu ích, trước khi bạn học được điều gì đó quan trọng. Các quyết định được đưa ra vào buổi sáng sẽ đúng, nhưng sau đó xác suất xảy ra lỗi sẽ tăng lên. Ngoài ra, với cách tiếp cận buổi tối xung quanh bạn, ngày càng có nhiều người không đáng tin: họ có thể loại bỏ hư cấu của người khác thành sự thật.

Các vấn đề gia đình sẽ đòi hỏi nhiều sự chú ý hơn bình thường. Có thể một số người thân sẽ cần sự giúp đỡ của bạn, và sẽ phải thay đổi kế hoạch để cung cấp nó.