Dự báo
Hàng ngày của Cự Giải

22/6 - 22/7

Thứ: sáu / Ngày 09/08/2019

Cancer

22/6 - 22/7

Tính cách đặc trưng:
+ Bản năng, trực giác
+ Ân cần
+ Giản dị
+ Cẩn thận
+ U sầu, ảm đạm
+ Tự thương hại
+ Ghen tuông

Sức khỏe 30%
Tình yêu 40%
Kinh doanh 40%

Ngày 09/08/2019

Sẽ không dễ để đồng ý với ai đó về các hành động chung. Những người trước đây sẵn sàng giúp đỡ bạn bây giờ quá bận rộn với công việc của họ. Có thể ai đó sẽ không giữ lời hứa, phá vỡ các thỏa thuận cũ. Điều này làm đảo lộn và làm cho bạn lo lắng, ngăn cản bạn đưa ra quyết định sáng suốt.

Nhiều Cancers thấy dễ dàng hơn khi chỉ dựa vào chính họ. Trong trường hợp này, điều quan trọng là tránh quá tải: vì chúng, sức khỏe có thể xấu đi. Đáng để từ bỏ những thói quen xấu ít nhất là tạm thời, bởi vì ngày nay chúng gây ra thiệt hại đặc biệt đáng kể cho cơ thể.