Aries

21/3- 19/4


Taurus

20/4- 20/5


Gemini

21/5- 21/6


Cancer

22/6- 22/7


Leo

23/7- 22/8


Virgo

23/8- 22/9


Libra

23/9- 23/10


Scorpio

24/10- 21/11


Sagittarius

22/11- 21/12


Capricorn

22/12- 19/1


Aquarius

20/1- 18/2


Pisces

19/2- 20/3

cung hoang dao Song Tu

Gemini

TWINS | May 21 – June 20

COCK, LOVE, GOOD

Yếu tố: không khí

Phân cực: Tích cực

Chất lượng: Mutable

Nhà cai trị: Thứ ba

Màu thần: Vàng

Đá quý may mắn: Mắt hổ & Ngọc lục bảo

Hoa: Hoa oải hương & Lily

Tình yêu hàng đầu: Bạch Dương & Leo

Gemini Horoscope

Smart, passionate and dynamic, Gemini is characterized by Twins, Castor and Pollux, and is known for having two different sides that they can show to the world. Communication expert, Gemini is the zodiac of the zodiac, adept at blending into different groups based on the vibe and energy they feel. Although they are also great at displaying surface features, Gemini also runs deep, which is why the Twins are one of the most intelligent signs of the Zodiac’s emotions.

Enthusiastic and quick-witted, Gemini was never trapped in the past and did not reflect on what could have been. Instead, they move forward with half-glass optimism and the ability to always look at the bright side and land on their feet in almost any situation. With the mind constantly racing, even if they just went out quietly, Twins never got bored. In fact, Gemini is happy to keep their own company and can often turn their lone dreams into reality.

ong Tu is in love, and they admire the etiquette of all, from people “do they like me?” Butterflies in anticipation of a textual pass back and forth. Gemini loves dating, and the world loves Gemini. But a Gemini will eventually stabilize, because this sign is extremely loyal and consistent once they have chosen a partner. Be clear though: Steadfast is not a boring code word. Gemini always likes to keep everything fresh and happy when trying almost everything in the bedroom. They pride themselves on their sexual ability and depend on regular physical examinations to keep them grounded. For them, sex is a memory of life and Gemini loves both sex and life.

Although they are unfair for two sides, once Gemini is in your life, they are loyal to life, but they are not afraid to speak out if they feel you are doing something. they disagree or if they perceive you as disloyal to them. Always a sign to see all aspects of the situation, Gemini can seek input from friends before going to the root of the problem. It is not a rumor about a crawl.

And although Gemini is easily the one who lives at the party without effort, Twins also has a deep emotional side that needs to be looked after and fed. Gemini loves time to read, create, dream and think of other ways to share their gifts with the world. When a Gemini is truly able to touch and share their gifts, they are an unstoppable, motivating, inspiring and enchanting source of the rest of the Zodiac.

Phương châm của Song Tử

“Tôi biểu lộ thực tế của tôi.”

Song Tử (Gemini) thật tuyệt vời! Tên của họ đã nói lên tất cả:
G hào phóng
E cảm xúc trong giai điệu
M thúc đẩy
I trí tưởng tượng
N tốt
I thông minh

Quà tặng tuyệt vời nhất của Song Tử

Được trang bị trí thông minh cảm xúc gần như kỳ lạ, Song Tử có thể dễ dàng đọc một căn phòng và biết chính xác những gì người khác muốn nghe từ họ. Họ có thể dễ dàng thay đổi tính cách tùy theo tâm trạng, đi từ cuộc sống tối thứ sáu của bữa tiệc sang siêu sao văn phòng sáng thứ hai. Hăng hái và đam mê, Song Tử có thể thổi sức sống mới vào một thói quen tương tự cũ và kích thích người khác chỉ đơn giản bằng sự hiện diện toàn diện của họ.

Những thách thức lớn nhất của Song Tử

Đó là đại diện tắc kè hoa xã hội đôi khi có thể kiếm được cho Song Tử danh tiếng như hai mặt. Mặc dù một Song Tử là tất cả về sự thật, đôi khi một Song Tử có nhiều khả năng nói chuyện với người khác về một cuộc xung đột thay vì tiếp cận người thực sự gây ra nó. The Twins cũng đã được biết đến để khuấy động tin đồn chỉ để giữ cho mọi thứ thú vị.

Vũ khí bí mật của Song Tử

Sự thông minh. Song Tử nhanh trí và có thể đọc một căn phòng hoặc tình huống theo cách gần như siêu nhiên. Không cần nói nhiều lời, một Song Tử sẽ sớm biết ai có chương trình nghị sự, ai là đồng minh tốt và ai có thể cần ai đó hỗ trợ họ. Bởi vì điều này, Song Tử là một người bạn, nhà lãnh đạo tuyệt vời và là người mà mọi người nên may mắn có được trong cuộc sống của họ.

5 lý do hàng đầu để yêu trở thành một Song Tử

  1. Song Tử rất giỏi trong việc chuyển từ nhóm này sang nhóm khác. Họ không nhất thiết phải tìm kiếm sự nổi tiếng, nhưng nhờ sự dễ dàng hòa đồng và kết nối với người khác, sự nổi tiếng đã đến với họ.
  2. Rất thông minh, Song Tử rất giỏi trong việc nhìn thấy bức tranh 360 độ về tình huống gần như tức thời và họ hiếm khi trở nên thiếu quyết đoán khi thực hiện bước tiếp theo.
  3. Được cai trị bởi người giao tiếp quyền lực Mercury, Song Tử có thể nói chính xác những gì họ cần. Ngay cả khi họ giữ một quan điểm không phổ biến, họ có khả năng thuyết phục sẽ dẫn mọi người đến lối suy nghĩ của họ.
  4. Ai cần caffeine? Được ban phước với năng lượng ngoài bảng xếp hạng, Song Tử sẽ luôn giữ cho bữa tiệc diễn ra. Twins luôn có thể đa nhiệm một vài dự án khác nhau và xuất sắc ở mỗi dự án.
  5. Người ngoài nhìn thấy Song Tử là bí ẩn vì độ sâu tuyệt vời mà rõ ràng là nền tảng bên ngoài sáng sủa, nhanh chóng. Mọi người luôn muốn làm quen với Twins, những người thích thể hiện những khía cạnh khác nhau trong tính cách của họ.


Facebook


Twitter


Youtube

cung hoang dao Song Tu

Song tử

Biểu tượng Cặp song sinh
Khoảng thời gian 21 tháng 5 – 21 tháng 6
Chòm sao Song Tử
Nguyên tố Khí
Phẩm chất Biến đổi
Chủ tinh Sao Thủy
Tù tinh Sao Mộc

Tìm thấy một cái gì đó thú vị ?

Một ngày mới luôn hạnh phúc