Aries

21/3- 19/4


Taurus

20/4- 20/5


Gemini

21/5- 21/6


Cancer

22/6- 22/7


Leo

23/7- 22/8


Virgo

23/8- 22/9


Libra

23/9- 23/10


Scorpio

24/10- 21/11


Sagittarius

22/11- 21/12


Capricorn

22/12- 19/1


Aquarius

20/1- 18/2


Pisces

19/2- 20/3

Hoang Dao Song Ngu

Pisces

FISH | February 19 – March 20

CREATIVE, FEELING, ART

Element: water

Polarity: Negative

Quality: May vary

Palace of ruler: Twelfth

God color: Blue sea

Lucky gem: Moon stone

Flowers: Waterlily

Top love: Virgo

Zodiac – Pisces

Smart, creative and deeply intuitive, Pisces can be close to the psychic. Pisces feel things deeply, and have an extremely strong gut reaction. Pisces “know” things from within, and can often judge whether a person or situation is good or bad. That doesn’t mean Pisces ignore the logic in their brains. Deeply intelligent, Pisces have a deep respect for the power of the human mind. Is it a surprise that Albert Einstein is a Pisces?

Pisces are very sensitive, and get along well in small groups. Sometimes, a Pisces may feel like they have an inner and outer self, and they may need to spend a lot of time independently of their own halves. Pisces are rarely lonely when they are alone and have a positive imagination. Creative, Pisces enjoy spending time reading, discovering or creating art or music and understanding their emotions through art.

Pisces may seem quiet but they are extremely strong and have a very strong sense of right and wrong. Their moral compass, along with their intestines, guides them well. When a Pisces spoke, everyone listened. Pisces tend to take in everything around them, and they are great people for advice on pretty much everything. While Pisces have strong beliefs about the best way to live, they take a “live and let live” approach when it comes to others, and accept and do not judge everything.

Song Ngư (Pisces) thật tuyệt vời! Tên của họ nói lên tất cả:

P cho nhà ngoại cảm

I cho thông minh

S cho ngạc nhiên

C cho sáng tạo

E cho cảm xúc

cho nhạy cảm

The best gift of Pisces

A Pisces has a great flesh and intuition, can guide them well, and help them perform creative or intellectual dance moves that others cannot see or consider. Deeply imagined, Pisces can happily spend hours dreaming, and are often as surprised as the rest of the world when the pieces piece together so beautifully. Pisces do not necessarily have to work like other people and they can get things done incredibly quickly. But they are not faster than the other zodiacs. That is the time they can be caught staring into space is a time of profound value to them and is necessary for any creative process. The more Pisces understand how they work and respect that process, the better they are

Thử thách lớn nhất của Song Ngư

Song Ngư đôi khi có thể dành quá nhiều thời gian trong đầu, bị cuốn vào quá nhiều vấn đề và cho rằng không có giải pháp. Song Ngư luôn là một trong những dấu hiệu đầu tiên để cho người khác nghe, nhưng khi cần giúp đỡ, đặc biệt là sự giúp đỡ về mặt cảm xúc, đôi khi Song Ngư có thể tự mình tránh xa, cho rằng không ai biết họ đang cảm thấy gì và thậm chí không cho ai cơ hội thử. Học cách cởi mở có thể là một bài học lớn cho Song Ngư. Tất nhiên, thực tế là không ai có thể đọc được suy nghĩ của Song Ngư.

Song Ngư đôi khi cảm thấy thất vọng vì họ bị coi là “phức tạp” hơn so với bạn bè và cảm giác đó có thể khiến họ hành động hoặc có vẻ phòng thủ. Song Ngư cần học cách buông xuôi cảnh giác, cho phép mọi người yêu thương họ và cho phép những sai lầm được thực hiện.

Vũ khí bí mật của Song Ngư

Việc nhận ra rằng cuộc sống là rất nhiều so với những gì chúng ta thấy. Song Ngư đồng điệu với sự kỳ diệu của sự tồn tại hàng ngày và có thể tìm thấy vẻ đẹp trong mọi tình huống, ngay cả những tình huống có thể gây ra nước mắt. Nhận ra những khoảnh khắc đẹp này và có thể chia sẻ chúng với người khác là điều khiến Song Ngư trở thành một dấu hiệu sáng tạo, và cũng là điều khiến Song Ngư trở thành một dấu hiệu có hồn.

5 lý do hàng đầu để yêu trở thành một Song Ngư

  1. Trực giác của bạn là tại chỗ. Không cần phải đi hẹn hò. Bạn biết người đó là tin xấu từ cái nhìn đầu tiên.
  2. Cảm giác vui tươi của bạn. Nó có thể không rõ ràng như các dấu hiệu khác, nhưng bạn có một cái nhìn trẻ con về thế giới mà bạn có thể giải phóng, dành hàng giờ vui vẻ để tìm kiếm vỏ ốc với con của bạn.
  3. Sự thiếu phán xét của bạn. Những gì người khác làm là việc của họ, nhưng bạn sẽ luôn dành thời gian để lắng nghe họ và đưa ra những suy nghĩ và ý kiến ​​của bạn nhưng chỉ khi được hỏi.
  4. Tình yêu thiên nhiên của bạn. Bạn thực sự tin rằng tất cả chúng ta đều kết nối, và bạn truyền cảm hứng cho mọi người bằng cách bạn hiểu nhịp điệu của các mùa.
  5. Yếu tố tuyệt vời của bạn. Bạn không quan tâm nếu mọi người nghĩ rằng bạn rất tuyệt vời, điều đó khiến bạn ấn tượng hơn nhiều. Bạn đặt xu hướng, gọi các bức ảnh và dẫn dắt bằng ví dụ và thậm chí không đổ mồ hôi.


Facebook


Twitter


Youtube

Song Ngư

Biểu tượng Hai con cá
Khoảng thời gian 19 tháng 2 – 20 tháng 3
Chòm sao Song Ngư
Nguyên tố Nước
Phẩm chất Biến đổi
Chủ tinh Sao Hải Vương

Tìm thấy một cái gì đó thú vị ?

Một ngày mới luôn hạnh phúc