Aries

21/3- 19/4


Taurus

20/4- 20/5


Gemini

21/5- 21/6


Cancer

22/6- 22/7


Leo

23/7- 22/8


Virgo

23/8- 22/9


Libra

23/9- 23/10


Scorpio

24/10- 21/11


Sagittarius

22/11- 21/12


Capricorn

22/12- 19/1


Aquarius

20/1- 18/2


Pisces

19/2- 20/3

cung hoang dao Kim Nguu

Taurus

BULLS | April 20 – May 20

TRUSTED, MUSIC, REAL

Element: Earth

Polarity: Negative

Quality: Fixed

Ruler: Monday

God color: Pink

Lucky gemstones: Emerald

Flowers: Roses, Poppies, & Foxglove

Top love: Cancer & Virgo

Taurus Horoscope

Smart, ambitious and reliable, Taurus is the anchor of the zodiac. Great friends, colleagues and partners, Taureans values ​​honesty above all and prides that their personal relationships tend to have no drama. Bulls are notoriously stubborn, but they are not always stuck in their way. This search sign is willing to see a different point of view, but they won’t turn back an opinion just to make others happy. They will change their mind only if they really have a change of heart.

For a representative who is one of the most hard-working signs in the Zodiac, Bull never hesitates to roll up his sleeves and work, and won’t blink when pulling all brighter to get the job done. But it is not all for Taurus. Anchored by the earth, this sign of passion is all about sensuality, and is always looking for fun. Whether they are passionate about luxury massage, spending hours in bed with their loved ones or going out, Taureans love the feeling of being in the body and often need to interact with themselves.

When it comes to love, Taureans is all about honesty, which is why a first date with Bull can be like a job interview. They are not rude, they are built to collaborate and simply try to see if you are right from the start. And once you start dating a Taurus, forget about the blatant lies. A Taurus would rather hear that an outfit is no more beautiful than empty compliments. Taurus will have a grudge against a liar, even if it’s a lie just to make them feel happy. In bed, Taurus is a lover for you as long as their partner steps up and ensures as well as receives pleasure! Taurus detailed directions may seem uncomfortable (even in the bedroom, a mid-review may not be unusual), but that’s not because they want to offend. They are simply the best,

Although Taurus has a strong inner motive, they sometimes have difficulty respecting the government, especially if asked to do something they deem meaningless or should be done differently. Learning to be flexible and follow the flow can be an advantage for Taurus. And while Taureans have a rich inner life, they value external attributes and can overlook a person without a perfect outfit, car, or resume. Learning the benefits of getting to know someone before you write it down can be a lifelong lesson for a Taurean, especially in love, where they can be too hasty to write a perfect match. perfect.

Phương châm của Kim Ngưu

“Không có gì có giá trị đến dễ dàng.”

Kim Ngưu (Taureans) là tuyệt vời! Tên của họ nói lên tất cả:

T khám phá
A đầy tham vọng
U không lay chuyển
R đáng tin cậy
U để hiểu
S ổn định

Quà tặng tuyệt vời nhất của Kim Ngưu

Kiên trì và chăm chỉ, một khi Kim Ngưu đặt mục tiêu, nó sẽ hoàn thành nhiệm vụ mặc dù có bất kỳ trở ngại nào có thể xảy ra. Mặc dù việc kết bạn với một Kim Ngưu có thể khó khăn vì họ rất đặc biệt về người họ muốn trong vòng tròn xã hội của họ, một khi bạn tham gia, bạn sẽ sống. Kim Ngưu không bị kéo xuống bởi tin đồn hay kịch nhỏ. Họ sẽ luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất ở những người thân yêu của họ và làm họ phấn chấn khi họ cảm thấy thất vọng

Những thách thức lớn nhất của Kim Ngưu

Vâng, họ chăm chỉ, nhưng họ cũng lười biếng. Làm sao nó có thể xảy ra? Bởi vì Bulls bị điều khiển bởi la bàn bên trong của chính họ, đôi khi họ gặp khó khăn trong việc xoay vòng để thực hiện các yêu cầu của người khác, điều này có thể dẫn đến thời gian khó khăn tại nơi làm việc hoặc trường học. Học cách xem xét quan điểm của người khác là một bài học cả đời cho tất cả người Taureans.

Vũ khí bí mật của Kim Ngưu

Ý chí. Hãy nghĩ về biểu tượng của nó, con bò đực (hoặc thậm chí là một chiếc máy ủi) và bạn đã có ý tưởng về cách Kim Ngưu hoàn thành công việc. Họ đẩy, lăn qua và thống trị bất cứ thử thách nào họ gặp phải cho đến khi những thách thức đó là lịch sử. Chúng cũng là một mô hình cho sự kiên trì, khi một con bò quyết định làm điều gì đó, chúng sẽ hoàn thành nó.

5 lý do hàng đầu để yêu trở thành một Kim Ngưu

  1. Biểu tượng của Kim Ngưu, Bull, không chỉ thể hiện sức mạnh, nó còn là một đại diện trực quan ngay lập tức cho thấy sự dũng cảm, niềm đam mê và quyết tâm của dấu hiệu.
  2. Kim Ngưu là một trong những người yêu tốt nhất của cung hoàng đạo. Với sự chú ý cẩn thận đến từng chi tiết, Bulls luôn làm hài lòng những người khác và cũng biết chính xác làm thế nào để thỏa mãn bản thân.
  3. Bò đực có khả năng phục hồi mạnh mẽ. Không có gì có thể làm giảm dấu hiệu này, và nghịch cảnh chỉ làm cho chúng mạnh mẽ hơn.
  4. Hành tinh cai trị của Kim Ngưu, sao Kim, quy tắc tình yêu và tiền bạc và Taureans có năng khiếu tìm kiếm cả hai.
  5. Bulls có kinh nghiệm trong việc biến tầm nhìn của họ trở thành hiện thực. Họ là những nghệ sĩ, kỹ sư và nhà thiết kế tuyệt vời, có thể làm việc thông qua các vấn đề để đưa ra tầm nhìn của họ.


Facebook


Twitter


Youtube

cung hoang dao Kim Nguu

Kim Ngưu​

Biểu tượng Con bò
Khoảng thời gian 21 tháng 4 – 20 tháng 5
Chòm sao Kim Ngưu
Nguyên tố Đất
Phẩm chất Ổn định
Chủ tinh Sao Kim
Vượng tinh Mặt Trăng
Tù tinh Sao Hỏa và Sao Diêm Vương
Hãm tinh Sao Thiên Vương

Tìm thấy một cái gì đó thú vị ?

Một ngày mới luôn hạnh phúc