Browsing Tag

12 cung hoang dao

Cung hoàng đạo nam Kim Ngưu

Cung hoàng đạo nam Kim Ngưu (♉),Taurus - là cung chiêm tinh thứ hai trong Hoàng Đạo, mà kéo dài Hoàng Đạo giữa độ thứ 30 và 59 của kinh độ thiên thể. Thông thường, Mặt Trời đi qua vùng hoàng đạo này giữa ngày 21 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5…