Browsing Tag

Bọ Cạp

Cung hoàng đạo nam Bọ Cạp

Cung hoàng đạo nam Bọ Cạp - Thiên Yết (♏) (hay còn gọi là Hổ Cáp - Scorpio, Thần Nông, Bọ Cạp, Thiên Hạt) là cung chiêm tinh thứ tám trong vòng Hoàng Đạo, nằm giữa độ thứ 210 và 240 của kinh độ thiên thể. Đây là một trong bốn cung Cố định…

Cung Bọ Cạp

Cung Bọ Cạp (♏) (hay còn gọi là Thiên Yết, Hổ Cáp, Thần Nông, Bọ Cạp, Thiên Hạt) là cung chiêm tinh thứ tám trong vòng Hoàng Đạo, nằm giữa độ thứ 210 và 240 của kinh độ thiên thể. Đây là một trong bốn cung Cố định (cùng với Sư Tử, Kim Ngưu…