Browsing Tag

Kim Ngưu

Cung hoàng đạo nam Kim Ngưu

Cung hoàng đạo nam Kim Ngưu (♉),Taurus - là cung chiêm tinh thứ hai trong Hoàng Đạo, mà kéo dài Hoàng Đạo giữa độ thứ 30 và 59 của kinh độ thiên thể. Thông thường, Mặt Trời đi qua vùng hoàng đạo này giữa ngày 21 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5…

Cung Kim Ngưu

Cung Kim Ngưu (♉),Taurus - là cung chiêm tinh thứ hai trong Hoàng Đạo, mà kéo dài Hoàng Đạo giữa độ thứ 30 và 59 của kinh độ thiên thể. Thông thường, Mặt Trời đi qua vùng hoàng đạo này giữa ngày 21 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5 hàng năm. Nó…

Mặt Trời

Bạch Dương 21/3- 19/4 Kim Ngưu 20/4- 20/5 Song Tử 21/5- 21/6 Cự Giải 22/6- 22/7 Sư Tử 23/7- 22/8 Xử Nữ 23/8- 22/9 Thiên Bình 23/9- 23/10 Bọ Cạp 24/10- 21/11 Nhân Mã 22/11- 21/12 Ma Kết 22/12- 19/1 Bảo Bình 20/1- 18/2…