Browsing Category

Các Nguyên Tố Hoàng Đạo

Cung Hoàng Đạo Gió Yếu tố không khí là một năng lượng quan trọng liên quan đến hơi thở hoặc những gì thiền sinh gọi là prana. Quả cầu không khí là một thế giới của những ý tưởng nguyên mẫu đằng sau bức màn của thế giới vật chất, năng lượng vũ trụ, được hiện thực hóa trong những kiểu suy nghĩ nhất…
Read More...