Browsing Category

Tình Yêu

Bảo Bình 20/1 - 18/2 Tính cách đặc trưng: + Sáng tạo + Thông minh + Nhân đạo + Thân thiện + Xa cách, lạnh lùng + Nổi loạn Bảo Bình trong tình yêu Nếu bạn là một Bảo Bình, bạn là kiểu người thân thiện và độc đáo, bị cuốn hút bởi mọi thứ và mọi người. Bạn d​ễ dàng liên lạc, nhưng…
Read More...